1904

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg blev stiftet den 16. april 1904 i Svendborg.

1912

Dampskibsselskabet af 1912 Aktieselskab blev stiftet den 22. august 1912 i København.

1913

Mærsk Mc-Kinney Møller blev født den 13. juli 1913 i Hellerup som næstældste barn af Chastine Estelle Mc-Kinney Møller og skibsreder A.P. Møller.

1913

Mærsk Mc-Kinney Møller blev døbt i Hellerup Kirke den 17. august 1913.

1918

Odense Staalskibsværft ved A.P. Møller blev stiftet og anlagt ved Odense Kanal. De første nybygninger var dampskibe og det første motorskib blev leveret i 1921.
Der blev bygget skibe på dette værft indtil 1966.

1930

Mærsk Mc-Kinney Møller tog realeksamen fra Øregaards Gymnasium.

1930

Mærsk Mc-Kinney Møller var ansat i C.K. Hansens Rederier i perioden 1. september 1930 – 25. juni 1932.

1932

Mærsk Mc-Kinney Møller var ansat i A.P. Møller fra den 1. august 1932 til den 27. marts 1933.
På dette tidspunkt lå Rederiets hovedsæde i Kongens Nytorv 8.

1933

Mærsk Mc-Kinney Møller var ansat i mæglerfirmaet Karsten Rehder, Hamburg i perioden april 1933 – marts 1934.

1934

Mærsk Mc-Kinney Møller aftjente værnepligt i det daværende 1. Regiment fra april til september 1934.

1934

Mærsk Mc-Kinney Møller var ansat i A.P. Møller fra den 22. oktober 1934 til den 31. december 1935.
På dette tidspunkt lå Rederiets hovedsæde i Kongens Nytorv 8.

1936

Mærsk Mc-Kinney Møller var ansat i rederiet og mæglerfirmaet Hogarth & Sons i London og Glasgow, merchant bank Lazard Brothers & Co. i London samt rederiet L. Martin Cie. i Paris i perioden januar 1936 til september 1938.

1938

Mærsk Mc-Kinney Møller blev udnævnt til prokurist i A.P. Møller.

1939

Mærsk Mc-Kinney Møller blev udnævnt til bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg den 30. oktober 1939.

1939

Mærsk Mc-Kinney Møller var ejer af Bramsløkke Hovedgård på Lolland i perioden 1939 – 2009.

1940

Mærsk Mc-Kinney Møller blev viet til Emma Marie Neergaard Rasmussen i Taarbæk Kirke den 22. maj 1940.

1940

Den 24. maj 1940 blev Mærsk Mc-Kinney Møller optaget som medindehaver af Firmaet A.P. Møller, som var og er den korresponderende reder i A.P. Møller – Mærsk A/S.

1940

Som følge af den tyske besættelse af Danmark mistede Rederiet kontakten til mange skibe. Emma og Mærsk Mc-Kinney Møller ankom til New York med henblik på at beskæftige skibene.
Efter den amerikanske regering beslaglagde skibene i 1941 blev der hovedsagligt arbejdet på at forberede efterkrigstiden.

1941

Mærsk Mc-Kinney Møller blev udnævnt til bestyrelsesmedlem i Dampskibsselskabet af 1912 Aktieselskab den 30. april 1941.
Mærsk Mc-Kinney Møller opholdt sig på dette tidspunkt i New York og deltog først i møder fra 1948.

1941

Datteren Leise blev født den 24. september 1941 i New York som den første af tre døtre.

1943

Mærsk Mc-Kinney Møller startede Interseas Shipping Co., der kort tid efter skiftede navn til Moller Steamship Company.
Selskabet, der i 1946 blev agent for Maersk Line i USA, blev grundlaget for det nuværende Maersk Inc.

1944

Datteren Kirsten blev født i New York som den anden af tre døtre.

1947

Emma og Mærsk Mc-Kinney Møller med to døtre vendte hjem til Danmark fra New York i november 1947.
Mærsk Mc-Kinney Møller overtog en stadig større del af den daglige ledelse fra sin far, skibsreder A.P. Møller.

1948

Datteren Ane blev født i København som den sidste af tre døtre.

1948

Mærsk Mc-Kinney Møller blev udnævnt til medlem af bestyrelsen for Odense Staalskibsværft A/S; fra sin fars død i 1965 og frem til 2006 var han formand for bestyrelsen.

1953

Mærsk Mc-Kinney Møller blev udnævnt til medlem af bestyrelsen for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som blev hovedaktionær i de to dampskibsselskaber med det formål at bevare dem på danske hænder.
Herr Møller var formand for Almenfonden fra 1965 til sin død.

1959

Odense Staalskibsværft A/S indviede Lindø-værftet, hvor der kunne bygges skibe på op til 200.000 tons.
I 1969 blev dokanlægget udvidet til en kapacitet på 650.000 tons og værftets vartegn, den store portalkran, blev rejst.

1960

Roulunds Fabriker i Odense blev indlemmet i A.P. Møller Gruppen.
Aktiviteterne i Roulunds blev solgt i 2006.

1962

Skibsreder A.P. Møller i forening med Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 Aktieselskab fik koncession til efterforskning og indvinding af råstoffer i Danmarks undergrund.

1964

Mærsk Mc-Kinney Møller underskrev på vegne af Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 aftale med Herman Salling om oprettelsen af Dansk Supermarked A/S, som i dag omfatter Bilka, Føtex, Netto og andre butikker.

1965

Mærsk Mc-Kinney Møller blev seniorpartner og formand for rederiselskaberne, værftet, flere andre selskaber og fondene efter A.P. Møllers død 12. juni 1965. Mærsk Mc-Kinney Møller trådte tilbage fra den daglige ledelse i 1993 og fra formandsposterne i flere selskaber i 2003.

1965

Mærsk Mc-Kinney Møller blev i august 1965 medlem af bestyrelsen for Den A.P. Møllerske Hjælpefond af 19. november 1960.

1967

Maersk Supply Service blev startet i forbindelse med olieefterforskningen i den danske del af Nordsøen.
Flåden af forsyningsskibe, der betjener olie- og gasindustrien offshore, omfatter i dag over 60 skibe specialiserede til forskellige formål.

1967

Mærsk Mc-Kinney Møller var fra 1967 til 1984 medlem af International Council i Morgan Guaranty Trust Co., New York.

1968

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støttede opførelsen af den danske kirke Ansgarkirken i Flensborg, Tyskland.

1969

Maersk Air startede flyvninger i Danmark. Selskabet udvidede senere sin operation til at omfatte internationale ruteflyvninger, charter- og fragtflyvninger.
Aktiviteterne i Maersk Air blev solgt i 2005.

1970

Med afsæt i Rederiets interne edb-afdeling blev Mærsk Data i 1970 en selvstændig virksomhed, der fik til opgave at stå for Gruppens edb-opgaver.
Ved frasalget til IBM i 2004 var Mærsk Data vokset til et internationalt selskab med over 3.500 ansatte og kontorer over hele verden.

1970

Mærsk Mc-Kinney Møller blev som den første ikke-amerikaner medlem af bestyrelsen for IBM Corp., USA, i 1970 og forblev medlem indtil 1984.

1972

Dansk Undergrunds Consortium (DUC) gjorde sine første fund og Dan-feltet blev sat i produktion i sommeren 1972.
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik åbnede for hanerne, da den første danske olie blev bragt i land på motortankeren MARIE MÆRSK ved Stigsnæs.

1972

INGE MÆRSK, som var Maersk Tankers første gastankskib, var en såkaldt LPG-tanker; LPG står for Liquefied Petroleum Gas, altså flydende gas.

1972

Maersk Drilling blev etableret med henblik på at udleje boreplatforme til selskaber, der driver olieefterforskning.

1975

Maersk Line indledte containerfart med ni containerskibe, som blev indsat på den oprindelige linieservice, der stadig forbinder USA og Fjernøsten.
ADRIAN MÆRSK afsejlede fra Newark, USA, den 5. september 1975.

1976

Aftale med den danske regering vedrørende rettigheder og produktion af naturgas i Nordsøen.

1977

Efterhånden som containerfarten blev udbredt i 1970’erne, voksede behovet for at optimere pakningen af containtere ved at udnytte al disponibel plads (konsolidering).
Dette førte til etablering af Mercantile med afdelinger i Taiwan, Hong Kong og Singapore. Aktiviterne er videreført i Maersk Logistics og nu Damco.

1979

Mærsk Mc-Kinney Møller fik tildelt Tietgen-Prisen for sit initiativ og sin foretagssomhed.

1979

A.P. Møller flyttede ind i sit nye hovedsæde på Esplanaden efter at have haft adresse på Kongens Nytorv 8 siden 1915.
Den oprindelige bygning var tegnet af Ole Hagen, men udvidelsen fra 2005 er tegnet af Henning Larsens Tegnestue.

1979

SVITZER blev etableret i 1833 og indlemmet i A.P. Møller Gruppen i 1979.
Selskabet beskæftiger sig med specialiserede marineaktiviteter såsom havne-, kyst-, terminal/LNG-, offshore- og oceanbugsering såvel som bjærgningsoperationer, besætnings- samt vagtskibsservice.

1979

Dansk Undergrunds Consortium indgik aftale med Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG) om salg af gas fra Nordsøen.

1981

Mærsk Mc-Kinney Møller blev udnævnt til Æreshåndværker af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn for sin kreativitet i ledelsen af A.P. Møller Gruppen.

1981

Koncessionen til efterforskning og indvinding af råstoffer i Danmarks undergrund fra 1962 blev ændret væsentligt.

1982

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal opførte Ladelund Ungdomsskole, Tyskland.

1983

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal anlagde Amaliehaven, som blev overdraget til Staten og Københavns Kommune.

1983

Mærsk Mc-Kinney Møller modtog Storkorset af Dannebrogsordenen.

1984

Efter at have været medlem af bestyrelsen siden 1970 blev
Mærsk Mc-Kinney Møller medlem af Advisory Board, IBM Corp., USA, hvor han sad indtil 1993.

1984

Daværende statsminister Poul Schlüter trykkede på knappen, da Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med Mærsk Olie og Gas som operatør producerede den første gas fra Tyra feltet i Nordsøen.

1987

Mærsk Mc-Kinney Møller blev tildelt H.M. Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fonds Medalje for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaals bidrag til udgravningerne i Illerup ådal.

1987

A.P. Møller foretog sin første akkvisition inden for liniefart ved købet af linieaktiviteterne i Chargeurs Réunis, Frankrig, og Cie Maritime Belge, Belgien.

1990

Mærsk Mc-Kinney Møller blev udnævnt til Honorary Knight of the most Excellent Order of the British Empire.

1990

I 1990 modtog Mærsk Mc-Kinney Møller på vegne af Maersk Line en anerkendelse fra FN’s Højkommissær for Flygtninge for at have reddet i alt 6.954 bådflygtninge i perioden 1975-1989.

1991

Mærsk Mc-Kinney Møller blev æresmedlem af The Baltic Exchange, London, for sit bidrag til international skibsfart.

1991

Mærsk Mc-Kinney Møller blev tildelt USA’s Handelsministeriums “Peace and Commerce Medal”.

1991

Mærsk Container Industri blev etableret i Tinglev.
I dag foregår produktionen på to moderne fabrikker i Kina.

1991

Dansk Undergrunds Consortiums (DUC) produktion overstiger for første gang Danmarks eget forbrug af olie og gas.

1992

ELEO MÆRSK, verdens første dobbeltskrogede tankskib, blev leveret til A.P. Møller fra Odense Staalskibsværft A/S.

1992

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal opførte konferencecenteret ”The Maersk Mc-Kinney Møller Centre for Continuing Education” til Churchill College i Cambridge, England.

1993

Mærsk Mc-Kinney Møller trak sig tilbage fra den daglige ledelse, men forblev bestyrelsesformand for Fondene, Rederiselskaberne og Odense Staalskibsværft A/S.
Jess Søderberg overtog den daglige ledelse af A.P. Møller Gruppen.

1993

A.P. Møller overtog alle linieaktiviteter i EACBen Container Line Ltd. fra Østasiatisk Kompagni.

1994

Efter to års forberedelse påbegyndte Mærsk Olie og Gas olieproduktion i Qatar.

1994

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bekostede restaurering og udrustning af Fregatten Jylland, verdens længste træskib.

1996

Verdens største containerskib, REGINA MÆRSK med en kapacitet på 6.000 tyve-fods containere, blev leveret til Maersk Line fra Odense Staalskibsværft A/S.

1997

Værftets egen verdensrekord fra året før blev slået, da Odense Staalskibsværft A/S leverede SOVEREIGN MÆRSK med en kapacitet på 6.600 tyve-fods containere til Maersk Line.

1997

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal etablerede faciliteter til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi ved Syddansk Universitet, Odense.

1998

Den kinesiske præsident Jiang Zemin modtog Mærsk Mc-Kinney Møller i Beijing.

1999

Safmarine Container Lines blev opkøbt og videreført under navnet Safmarine.
Senere samme år blev Sea-Land Service Inc. opkøbt. Maersk Line skiftede i den forbindelse navn til Maersk Sealand i perioden 1999-2006.

1999

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bekostede en restaurering af voldanlægget i Kastellet, København.

2000

Hendes Majestæt Dronningen overrakte Elefantordenen til Mærsk Mc-Kinney Møller den 15. december 2000.
Siden 1900 er tre andre borgerlige danskere blevet tildelt Elefantordenen: sprogforskeren Vilhelm Thomsen i 1912, grundlæggeren af ØK H.N. Andersen i 1919 og fysikeren Niels Bohr i 1947.

2000

Mærsk Mc-Kinney Møller blev kåret som århundredets danske erhvervsleder af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.

2001

Mærsk Mc-Kinney Møller blev udnævnt til æresborger i Svendborg, hvor Dampskibsselskabet Svendborg blev grundlagt i 1904.

2002

Grundet ønske om øget fokusering på tankskibs- og bulkforretningen afhændede A/S Dampskibsselskabet TORM sin liniefartsdivision, TORM Lines, til A.P. Møller Gruppen.
Aktiviteterne blev integreret i Maersk Sealand (nu Maersk Line) og Safmarines netværk.

2003

Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912, og deres fælles ejede Interessentskaber, Tank- og Ruteskibe samt Olie- og Gasaktivitet, blev fusioneret med Dampskibsselskabet Svendborg som det fortsættende selskab med navnet A.P. Møller – Mærsk A/S.

2003

Maersk Drilling fik leveret MÆRSK INNOVATOR, verdens største og mest avancerede jack-up borerig.
MÆRSK INNOVATOR er med sine 205 meter lange ben i stand til at arbejde året rundt på op til 150-meters vanddybde i Nordsøen og andre områder, hvor der er tilsvarende hårdt vejr.

2003

Mærsk Mc-Kinney Møller fratrådte som formand for og medlem af bestyrelsen for A.P. Møller-Mærsk A/S.
Som ny formand for bestyrelsen i A.P. Møller – Mærsk A/S blev valgt administrende direktør Michael Pram Rasmussen.

2004

Ny aftale blev indgået med Staten om forlængelse af koncessionen til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund fra 1962 frem til 2042, idet Staten vederlagsfrit indtrådte i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med ejerandel på 20 % fra 2012.

2004

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaals hidtil største donation, Operaen i København, blev overdraget til staten.

2005

A.P. Møller – Mærsk Gruppen opkøbte Royal P&O Nedlloyd N.V. 
Aktiviteterne blev integreret i Maersk Sealand (nu Maersk Line) og Maersk Logistics, det nuværende Damco.

2005

Mærsk Olie og Gas AS købte størstedelen af Kerr-McGees britiske olie- og gasinteresser.
Som led i købet overtog Mærsk Olie og Gas godt 500 medarbejdere.

2005

Emma og Mærsk Mc-Kinney Møller blev gift i 1940 og gennem livet stod fru Møller ubrydeligt ved sin mands side.
Fru Møller var en fast pille i hjemmet, og selv i hendes sidste år med svigtende helbred, var hun fast deltager i de årlige generalforsamlinger i Rederiet.

2006

Mærsk Mc-Kinney Møller trak sig tilbage som formand for og medlem af bestyrelsen for Odense Staalskibsværft A/S.
Mærsk Mc-Kinney Møller blev medlem af bestyrelsen i 1948 og formand ved A.P. Møllers død i 1965.

2006

For tredje gang på 10 år leverede Odense Staalskibsværft A/S verdens største containerskib – denne gang med en kapacitet på flere end 11.000 tyve-fods containere.
I alt har Maersk Line modtaget otte skibe i denne serie.

2007

Den 5. november trak Jess Søderberg sig tilbage fra stillingen som Group CEO for A.P. Møller - Mærsk A/S og fra alle andre ansvarsområder i A.P. Møller – Mærsk Gruppen.
Han blev efterfulgt af Nils S. Andersen, som indtil da havde været medlem af bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk.

2008

Hendes Majestæt Dronningen indviede A.P. Møller Skolen, et dansk gymnasium i Slesvig, Tyskland, skænket af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

2009

Med baggrund i de stadigt vanskeligere konkurrencevilkår besluttede Odense Staalskibsværft A/S at indstille skibsbygningsaktiviteterne.

2010

Mærsk Mc-Kinney Møller fratrådte som formand for bestyrelsen i Maersk Broker, en skibsmæglervirksomhed grundlagt af A.P. Møller i 1914.
Mærsk Mc-Kinney Møller overtog posten som formand da A.P. Møller døde i 1965.
 • 1904

  Det første selskab blev stiftet

 • 1912

  A.P. Møller stiftede nyt rederi

 • 1913

  Mærsk Mc-Kinney Møller blev født

 • 1913

  Dåb i Hellerup Kirke

 • 1918

  Værft ved Odense

 • 1930

  Skolegang i Hellerup

 • 1930

  Læretid i København

 • 1932

  En kort periode på Kongens Nytorv

 • 1933

  Trainee i Hamborg

 • 1934

  Soldatertid

 • 1934

  Igen på Kongens Nytorv

 • 1936

  Erfaringer høstes i udlandet

 • 1938

  Prokurist i A.P. Møller

 • 1939

  Den første bestyrelsespost

 • 1939

  Bramsløkke Hovedgård

 • 1940

  Giftermål

 • 1940

  Partner og skibsreder

 • 1940

  Besættelse og udrejse

 • 1941

  Bestyrelsesmedlem i 1912

 • 1941

  Et nyt familiemedlem

 • 1943

  Egen organisation i USA

 • 1944

  Familiens fjerde medlem

 • 1947

  Hjem til mere ansvar

 • 1948

  En sidste familieforøgelse

 • 1948

  Bestyrelses-medlem i Odense

 • 1953

  Almenfonden blev oprettet

 • 1959

  Nyt værft ved Lindø

 • 1960

  Gruppen udvides med Roulunds

 • 1962

  Koncession i Danmark

 • 1964

  Salling og Dansk Supermarked

 • 1965

  A.P. Møller døde i juni 1965

 • 1965

  Hjælpefonden

 • 1967

  Havets arbejdsheste

 • 1967

  Den globale aktør

 • 1968

  Støtte til Slesvig

 • 1969

  Maersk Air i luften

 • 1970

  Mærsk Data blev etableret

 • 1970

  Første udlænding hos IBM

 • 1972

  Den første danske olie

 • 1972

  Mærsk flådens første gastankskib

 • 1972

  Maersk Drilling blev etableret

 • 1975

  Containerskibe på liniefart

 • 1976

  Aftale om gas fra Nordsøen

 • 1977

  Konsolidering af gods

 • 1979

  Tietgen-Prisen

 • 1979

  Flytning til Esplanaden

 • 1979

  Slæbebåde og bjærgning

 • 1979

  Salg af gas fra Nordsøen

 • 1981

  Æreshåndværker

 • 1981

  Ændring af koncessionen

 • 1982

  Ungdomsskole i Tyskland

 • 1983

  Amaliehaven i København

 • 1983

  Storkorset af Dannebrogsordenen

 • 1984

  Fortsat engagement i IBM

 • 1984

  Den første naturgas fra Nordsøen

 • 1987

  Udgravninger i Illerup ådal

 • 1987

  Første opkøb inden for liniefart

 • 1990

  Britisk anerkendelse

 • 1990

  Bådflygtninge i Sydøstasien

 • 1991

  Æresmedlem af The Baltic Exchange

 • 1991

  Peace and Commerce Medal

 • 1991

  Container produktion i Danmark

 • 1991

  Danmark forsynet med olie og gas

 • 1992

  Sikkerhed med dobbelt skrog

 • 1992

  Churchill College i Cambridge

 • 1993

  Vagtskifte på Esplanaden

 • 1993

  En linieaktivitet forblev dansk

 • 1994

  Dansk olieproduktion i Qatar

 • 1994

  Restaurering af Fregatten Jylland

 • 1996

  REGINA MÆRSK – verdens største

 • 1997

  SOVEREIGN MÆRSK – verdens største

 • 1997

  Nyt institut på Syddansk Universitet

 • 1998

  Modtagelse i Beijing

 • 1999

  Opkøb af linieaktiviteter i udlandet

 • 1999

  Restaurering af Kastellet

 • 2000

  HM Dronningen overrakte Elefantordenen

 • 2000

  Århundredets erhvervsleder

 • 2001

  Æresborger i Svendborg

 • 2002

  Liniefart fortsat på danske hænder

 • 2003

  Nyt navn: A.P. Møller – Mærsk A/S

 • 2003

  MÆRSK INNOVATOR – verdens største

 • 2003

  Ny formand for bestyrelsen

 • 2004

  Ny aftale om aktiviteter i Nordsøen

 • 2004

  Danmarks nye operahus

 • 2005

  Flere linieaktiviteter blev opkøbt

 • 2005

  Ny aktivitet på britisk område

 • 2005

  Fru Emma Mc-Kinney Møller døde

 • 2006

  Vagtskifte på Lindø

 • 2006

  EMMA MÆRSK – verdens største

 • 2007

  Ny Group CEO

 • 2008

  A.P. Møller Skolen

 • 2009

  Skibsbygning ophører på Lindø

 • 2010

  Maersk Broker