Arven blev løftet


Formelt var Mærsk Mc-Kinney Møller ansat i selskabet A.P. Møller i to korte perioder 1932-1933 samt 1934-1935 og så fra 1938 til sin død, men naturligvis var faderens og dermed selskabets liv en del af Mærsk Mc-Kinney Møller helt fra barnsben – liv og arbejde kunne ikke adskilles.

Opholdet i USA under 2. verdenskrig modnede den unge Mærsk Mc-Kinney Møller, der straks fra hjemkomsten i 1947 kunne aflaste A.P. Møller i det daglige. Mærsk Mc-Kinney Møller påtog sig blandt andet det daglige ansvar for Maersk Line, befragtningsafdelingen, en stor del af den tekniske organisation, forsikringsafdelingen, den interne revision samt kontakten til de fleste af de tilknyttede selskaber.

Da Mærsk Mc-Kinney Møller overtog ledelsen af A.P. Møller – Mærsk Gruppen i 1965 arvede han sin fars livsværk. A.P. Møller havde taget initiativet og gennem årene skabt det foretagende, som nu skulle sikres bedst muligt og føres videre. Udviklingen blev ikke sat i stå og vidtrækkende beslutninger som for eksempel opstart af Maersk Supply Service, udvidelser og moderniseringer på Odense Staalskibsværft, udbygninger af efterforskning og produktion af olie og gas og overgang til container fart i Maersk Line bare i løbet af de første 10 år manifesterede Mærsk Mc-Kinney Møller som en værdig arvtager.

A.P. Møller udtrykte sine værdier for forretningsførelsen gennem sit daglige arbejde og det relativt beskedne antal medarbejdere var dengang tættere på ledelsen, end det i dag er tilfældet og kunne lære af praksis. Af den grund tog Mærsk Mc-Kinney Møller i 2003 initiativ til, at værdierne blev formuleret og kommunikeret overalt i Gruppen og det nedskrevne værdisæt er nu en væsentlig ledetråd for den enkelte medarbejders aktiviteter.

Når Mærsk Mc-Kinney Møller sagde ”jeg har stor veneration for min fader” udtrykte han sin agtelse for faderens eksempel og respekten for hans resultater. Faderen var den primære inspiration i alle årene, hvor Mærsk Mc-Kinney Møller lærte af ham og ikke kun bar, men også løftede arven højere end faderen.