Den internationale forretningsmand


Uden at overdrive kan det fastslås, at ingen anden dansk erhvervsperson har haft et så stort og betydningsfuldt netværk som Mærsk Mc-Kinney Møller. De første kontakter blev gjort i læretiden, men især tiden i USA 1940-1947 lærte Mærsk Mc-Kinney Møller vigtigheden af at mødes og udveksle erfaringer i det rette forum. Særligt efter overtagelsen af ledelsen af A.P. Møller Gruppen i 1965 søgte Mærsk Mc-Kinney Møller inspiration i forskellige, internationale grupper og organisationer.

Mærsk Mc-Kinney Møller er opvokset i et hjem, hvor det internationale var en del af hverdagen. Moderen, Chastine Mc-Kinney Møller, var født i USA, og faderen, skibsreder A.P. Møller kom selv tidligt ud i verden og ledede naturligvis et selskab, der havde væsentlige internationale aktiviteter allerede da Mærsk Mc-Kinney Møller blev født i 1913. På samme måde som sin fader fik også Mærsk Mc-Kinney Møller mulighed for at dygtiggøre sig i udlandet. I perioden 1933-1938 arbejdede Mærsk Mc-Kinney Møller for en række anerkendte virksomheder inden for skibsmægling, rederi og bankvæsen i Hamburg, Glasgow, London og Paris, før han vendte tilbage til København.

Tiden på Kongens Nytorv blev kort, idet det straks efter Besættelsen blev besluttet, at Mærsk Mc-Kinney Møller skulle rejse til New York for derfra at søge at befragte de skibe, som den 9. april 1940 var uden for dansk farvand. Den ekstraordinære situation gjorde, at Mærsk Mc-Kinney Møller den 24. maj 1940 blev optaget som partner i Firmaet A.P. Møller og da det ikke lykkedes at nå til enighed med de amerikanske myndigheder om brug af skibene, der blev taget til krigsformål, påbegyndte han i stedet at forberede efterkrigstiden. Efter hjemkomsten til Danmark i 1947 overtog Mærsk Mc-Kinney Møller gradvist det daglige ansvar for dele af Gruppens aktiviteter, herunder Maersk Line, hvor der snart blev påbegyndt en udbygning af linienettet og etablering af egne kontorer ude i verden.

Efter A.P. Møllers død i 1965 udbyggede Mærsk Mc-Kinney Møller sin viden om internationale forhold med henblik på at understøtte virksomhedens ekspansion, uden at miste orienteringen mod de dele af de danske samfundsforhold, som vedrørte Gruppens interesser. Talrige forretningsrejser, hvor Gruppens lokale kontorer introducerede Mærsk Mc-Kinney Møller for vigtige samarbejdspartnere i erhvervsliv og politik, etablerede ikke blot verdens forhold i Mærsk Mc-Kinney Møllers univers, men placerede også Mærsk Mc-Kinney Møller og den virksomhed, han repræsenterede, i verdens univers.

Forretningens øgede betydning og den større synlighed gav Mærsk Mc-Kinney Møller mulighed for medlemskab i forskellige organisationer, hvor erfaringer blev delt med ledere fra andre virksomheder til gavn for forretningen på linje med de mange møder med regeringsledere i de lande, hvor A.P. Møller – Mærsk Gruppen har aktiviteter.