Fondenes virke


Historien
Skibsreder A.P. Møller støttede personligt, gerne diskret, enkeltpersoner og sager, som kunne forbindes med hans sympati for det nationale, det sønderjyske og det nordiske. Gennem årene oprettede A.P. Møller en række fonde, som med hvert deres formål kunne bidrage indenfor særlige områder.
Ved A.P. Møllers død i 1965 overtog Mærsk Mc-Kinney Møller posten som formand i disse fonde og han administrerede fondenes uddelinger i sin faders ånd.

Almenfonden
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, i daglig tale A.P. Møller Fonden, blev stiftet i 1953, da den tidligere oprettede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond blev delt i to.
I A.P. Møller Fondens fundats blev A.P. Møllers sympatier og interesser konkretiseret; formålet er at støtte danskheden i Sønderjylland, at virke for den nordiske sag, at fremme dansk søfart og industri, at støtte videnskaben, særlig lægevidenskaben samt at yde bidrag til almennyttige formål.

Over tid modtog og erhvervede A.P. Møller Fonden store aktieposter i Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 Aktieselskab, der i 2003 fusionerede til A.P. Møller – Mærsk A/S.

A.P. Møller Fonden blev i 2003 omdannet til en erhvervsdrivende fond og har i dag mere end 50 % af de stemmeberettigede aktier i A.P. Møller – Mærsk A/S, mens to andre fonde har mindre, men betydelige, aktieposter.
 

Donationerne
Amaliehaven i 1983, Fregatten Jylland i 1994, Operaen i 2004 og andre store projekter har fået omtalen og dermed opmærksomheden fra offentligheden. Men som A.P. Møller havde det helt fra starten af sin karriere, har A.P. Møller Fonden også et øje for det lokale initiativ, hvor en mindre sum kan gøre en stor forskel. Mærsk Mc-Kinney Møller fortsatte sin faders engagement og har via A.P. Møller Fonden for eksempel støttet udskiftning af kirkeklokker, bevaring af vindmøller og etablering af klubhuse og foreningsfaciliteter.

Siden starten af 1970’erne har A.P. Møller Fonden samarbejdet med forskellige offentlige myndigheder om initiativer til bevaring af væsentlige kulturminder, herunder for eksempel Højer Møller og Marskmuseum, Kastellet, Saly’s rytterstatue på Amalienborg slotsplads og Kommandørgården på Rømø.

Yderligere information
A.P. Møller Fondens hjemmeside indeholder flere oplysninger om baggrunden for fonden, hvad der støttes og information om større projekter: www.apmollerfonde.dk.