Industri og andre sektorer


Før 1965
Det var i begyndelsen mest indenfor skibsfart og tilknyttede områder, at skibsreder A.P. Møller udfoldede sit initiativ. Dampskibsselskabet Svendborg blev etableret i 1904 og senere kom Dampskibsselskabet af 1912, begge med fokus på rederidrift.
A.P. Møllers position i samfundet voksede med forretningen, og allerede i de tidlige år havde han et bredt netværk og der opstod fra tid til anden muligheder – som intet havde med skibsfart at gøre, men som skibsrederen ikke lod gå forbi.
I tråd med ønsket om at gøre nytte og at arbejde og skabe arbejdspladser til gavn for samfundet støttede A.P. Møller initiativer inden for alle dele af erhvervslivet.

Odense Staalskibsværft A/S
Såvel det oprindelige værft ved Odense Kanal fra 1918 som Lindø-værftet fra 1959 var i funktion, da Mærsk Mc-Kinney Møller overtog posten som bestyrelsesformand i 1965. Allerede i 1969 blev det nye værft udvidet, så der kunne bygges skibe på op til 650.000 tons dødvægt og værftets vartegn, portalkranen, blev indviet. Mens der blev bygget større og større skibe på Lindø, overgik det gamle værft til sektionsbyggeri indtil 1980, hvor afdelingen i Odense lukkede.
Robotter var et vigtigt led i den modernisering, som op gennem 1980’erne gjorde Odense Staalskibsværft til et af de mest effektive værfter i verden. Innovationen fortsatte og i 1993 kunne man præsentere ELEO MÆRSK, verdens første supertanker med dobbeltskrog.
Den største kunde var fortsat ejeren og værftet spillede en vigtig rolle i ekspansionen hos Maersk Line. Moderne og effektive containerskibe blev udviklet i samarbejde og der blev slået verdensrekorder i det, som containerskibe måles i: antal containere, der kan lastes. REGINA MÆRSK (1996) kunne laste flere end 6.000 tyve fods containere; SOVEREIGN MÆRSK (1997) havde en kapacitet på over 6.600 tyve fods containere og i 2006 blev EMMA MÆRSK leveret med muligheden for at laste flere end 11.000 tyve fods containere.
Med baggrund i de stadigt vanskeligere konkurrencevilkår besluttede Odense Staalskibsværft A/S i 2009 at indstille skibsbygningsaktiviteterne når det sidste skib blev leveret, hvilket skete i 2012.

Detailhandel
Købmand Herman Salling, som allerede var veletableret, ville gerne have et bredere fodfæste i landet og derfor søgte han en partner, der kunne træde til med ekstra kapital. I 1964 indgik Herman Salling en aftale med A.P. Møller, og resultatet blev en aftale om oprettelsen af Dansk Supermarked A/S. Hver part tegnede for 5 millioner kroner aktier, og begge havde desuden køberet til halvdelen af den resterende aktiekapital på 1 million kroner, der blev overtaget af Aarhus Privatbank. Mærsk Rederierne skulle ifølge overenskomsten ikke tage del i ledelsen af det nye selskab, men til gengæld ville de blive tilgodeset først, hvis forretningen ophørte. Det sidste blev dog ikke aktuelt. A.P. Møller kunne tværtimod før sin død konstatere, at engagementet forløb særdeles tilfredsstillende.
Kort efter Herman Sallings død i 2006 overtog A.P. Møller-Mærsk yderligere aktier og ejer nu cirka 2/3 af selskabet.
De cirka 44.000 medarbejdere betjener kunder i butikskæderne Føtex, Netto, Bilka og A-Z lavprisvarehuse samt Tøj og Sko forretningerne. Dansk Supermarked har desuden Netto butikker i Tyskland, Polen og Sverige.
Yderligere oplysninger om Dansk Supermarked kan findes på www.dsg.dk.

Plastik
Med etableringen af Mærsk Raffinaderiet i 1958 og kort tid senere DANBRITKEM startede A.P. Møller – Mærsk Gruppens engagement i plastikindustrien. Ved forskellige opkøb blev virksomheder som Rosti, OS Plastic, Borup Plast, Svend Andersen Plastik Industri, Maersk Medical, Papyro-Tex og Pharma-Plast overtaget og i en årrække videreført. Som led i en strategiændring er de fleste aktiviteter blevet solgt fra.

Den syvtakkede stjerne i luften
Maersk Air indledte operationen sent i 1969 og blev efterhånden Danmarks største, privatejede flyselskab. Aktiviteterne inkluderede ruteflyvning i ind- og udland, charter flyvninger på vegne af rejseselskaberne, fragtflyvninger og rejsebureauvirksomhed. Medarbejderantallet steg til cirka 1.800, som var beskæftiget på kontorer i Danmark og de største europæiske markeder.
Maersk Air blev solgt i 2004, mens Star Air med flere end 200 medarbejdere og 11 moderne fly fortsat betjener kunder med fragtflyvning.

En dansk IT virksomhed
I 1956 anskaffede Rederiet A.P. Møller en hulkortmaskine. Maskinen blev lejet af IBM for 38.000 kroner om året og grundlagde elektronisk databehandling i A. P. Møller Gruppen. Hulkortafdelingen, som efterhånden udviklede sig til Gruppens IT-funktion, havde indledningsvis tre medarbejdere i det daværende hovedsæde på Kongens Nytorv i København. Mærsk Data blev den 11. marts 1970 en selvstændig virksomhed, der fik til opgave at stå for Rederiets og de tilknyttede virksomheders edb-opgaver. I alt 35 medarbejdere - dels fra Rederiets edb-afdeling og dels nyansatte - udgjorde Mærsk Data ved starten.
Ved frasalget til netop IBM i 2004 var Mærsk Data vokset til et internationalt selskab med over 3.500 ansatte og kontorer i flere lande.