Olie og energi


Koncessionen 1962
Skibsreder A.P. Møller, Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab i forening fik koncession til efterforskning og indvinding af råstoffer i Danmarks undergrund i 1962.
Som det er beskrevet flere steder var Mærsk Mc-Kinney Møller ikke udelt positiv over for engagementet i dansk olieboring. På det tidspunkt, hvor idéen opstod og forhandlingerne blev ført, var Mærsk Mc-Kinney Møller den daglige leder af A.P. Møller Gruppen. Han udtrykte selv, at han mente at der allerede var nok at lave; ”tallerkenen var fuld”.
Da Kong Frederik IX havde undertegnet eneretsbevillingen var der dog ingen tvivl og Mærsk Mc-Kinney Møller skulle få en hovedrolle i udviklingen af den danske olie- og gasproduktion.

Efterforskning og produktion
Fra 1963 blev søgelyset rettet mod Nordsøen, hvor afgrænsningen af sokkelområdet blev gennemført og Dansk Undergrunds Consortium (DUC) gjorde sine første fund. Dan-feltet blev sat i produktion i sommeren 1972 og den første danske olie blev bragt i land på motortankeren MARIE MÆRSK.
I årene under de høje oliepriser 1973-1985 foretog DUC en kraftig udbygning af produktionssystemet på de danske Nordsø-felter og indgik den første store gassalgsaftale med den danske stat, som modsat gennemførte omfattende beskæringer af A.P. Møllers koncession. Den første naturgas blev leveret i 1984.
 

Innovation og internationalisering
Da oliepriserne i 1985 indledte et dramatisk fald blev en væsentlig teknologisk nytænkning iværksat. Især teknikken med vandret boring er kendt og den har blandt andre tiltag dannet grundlag for såvel DUC’s som operatøren Mærsk Olie og Gas’ markante fremgang siden da.
Fra 1994 har Mærsk Olie og Gas udvidet aktiviteterne internationalt, først i Qatar hvor produktionen i dag er større end på de danske felter. Siden har man indledt produktion i Algeriet, Kasakhstan og den britiske del af Nordsøen. Herudover har selskabet aktiviteter i Norge, Angola, Oman, Brasilien og USA.
Yderligere oplysninger om Mærsk Olie og Gas kan findes på www.maerskoil.com.

Maersk Drilling
Med erfaringerne fra efterforskningen i regi af Mærsk Olie og Gas blev der i 1972 taget initiativ til et nyt forretningsområde. Maersk Drilling har siden ejet og drevet en række forskellige typer borerigge, som udlejes til olieselskaberne som led i deres efterforskning.
Yderligere oplysninger om Maersk Drilling kan findes på www.maerskdrilling.com.