Shipping


Før 1965

Det var i begyndelsen mest indenfor skibsfart og tilknyttede områder, at skibsreder A.P. Møller udfoldede sit initiativ. Dampskibsselskabet Svendborg blev etableret i 1904 og senere kom Dampskibsselskabet af 1912, begge med fokus på rederidrift. Dampskibsselskaberne voksede støt og havde i 1939 en femtedel af Danmarks handelsflåde. De fleste skibe var moderne motorskibe, der tidligt afløste damperne. I 1928 startede liniefarten og de første tankskibe tilgik flåden. Efter store tab i 2. verdenskrig iværksatte Rederierne en ekspansion med større, nybyggede skibe, så Mærsk Flåden, som Mærsk Mc-Kinney Møller overtog ansvaret for ved skibsreder A.P. Møllers død i 1965, udgjorde næsten halvdelen af den danske handelsflåde.

Fra stykgods til containere

Maersk Line blev etableret i 1928 og ruten mellem USA og Fjernøsten var i næsten 20 år Rederiets eneste liniefart. Efter 2. verdenskrig blev linieaktiviteterne først udvidet i Asien og senere i Afrika, Europa og Nordamerika.

Containerens dimensioner blev standardiseret i 1968 og efter mange forberedelser overgik Maersk Line i 1975 til fuld containerdrift på den oprindelige linie fra USA's østkyst via Panama Kanalen til Det Fjerne Østen. Det risikofyldte initiativ var en succes, og flere containerskibe blev bestilt, heraf de første fra Odense Staalskibsværft i 1983.

Ekspansionen var startskuddet for opbygningen af en selvstændig organisation i udlandet, som erstattede en lang række agenter og repræsentationen af de containerrelaterede aktiviteter voksede fra at være i 11 lande i 1975 til flere end 125 lande i 2003.. Maersk Lines aktiviteter indenfor konsolidering af fragt og terminaloperationer voksede samtidig og er nu udskilt i selvstændige forretningsområder.

Yderligere oplysninger om Maersk Line kan findes på www.maerskline.com.

Yderligere oplysninger om Damco kan findes på www.damco.com.

Yderligere oplysninger om APM Terminals kan findes på www.apmterminals.com.

Udvidelse af tankfarten

Rederiet modtog sine første fem tankskibe i løbet af 1928 og var i mange år primært involveret i transport af råolie. De første produkttankskibe kom til i 1965 og transport af gas blev introduceret i 1972. Samtidigt blev der investeret i større og større supertankere, kulminerende med en række Ultra Large Crude Carriers på næsten 340.000 tons dødvægt fra Odense Staalskibsværft i 1975-1977.

Maersk Tankers blev førende på sikkerhed til søs, da verdens første supertanker med dobbeltskrog blev introduceret i 1993.

Yderligere oplysninger om Maersk Tankers kan findes på www.maersktankers.com.

Forsyningsskibe

A.P. Møller og Rederiselskaberne fik i 1962 koncession til efterforskning og indvinding af råstoffer i Danmarks undergrund. De følgende års aktiviteter stillede blandt andet krav om etablering af forsyningstjeneste mellem land og de rigge, der på havet foretog den praktiske efterforskning, og Rederiet modtog sit første forsyningsskib i 1967.

Flåden af forsyningsskibe er løbende blevet udvidet og omfatter i dag over 60 skibe specialiseret til forskellige formål. Platform-forsyningsskibe sørger for transport af alt nødvendigt udstyr til platforme og mobile borerigge til havs. Derudover kan Multipurpose Support-skibe med maskinkraft på op til 23.500 BHK slæbe og installere produktionsanlæg samt flytte borerigge, kranskibe og rørlægningsfartøjer. Med specialudstyr kan skibene endvidere fungere som brandslukningsskibe og foretage forureningsbekæmpelse.

Yderligere oplysninger om Maersk Supply Service kan findes på www.maersksupplyservice.com.

SVITZER

Selskabet, der blev etableret i 1833 under navnet Em. Z. Svitzer, beskæftiger sig med specialiserede marineaktiviteter såsom havne-, kyst-, terminal/LNG-, offshore- og oceanbugsering såvel som bjærgningsoperationer, besætnings- samt vagtskibsservice.

SVITZER, blev en del af A.P. Møller – Mærsk Gruppen i 1982, har aktiviteter i 35 lande og flåden består i alt af omkring 550 skibe.

Yderligere oplysninger om SVITZER kan findes på www.svitzer.com.

Færgefart

Norfolkline blev købt i 1985 og driver passager- og fragtfart mellem havne i England, Skotland, Irland, Danmark, Belgien og Holland, hvor hovedkvarteret er placeret. Norfolkline beskæftiger flere end 2.200 medarbejdere på 38 kontorer i 13 lande i Europa. Selskabet blev solgt i 2010.

Bulk og biler

I perioden 1960-2003 drev A.P. Møller – Mærsk en flåde af specialiserede bulkskibe. Skibene var som regel udstyret med eget laste- og losseudstyr, og sejlede typisk med store, ensartede laster som korn, kul, malm og træflis.

Enkelte bulkskibe blev allerede i 1969 indrettet til transport af biler. Et eksempel på denne aktivitet var eksport af VW-biler fra Tyskland til USA, hvor bulkskibets kapacitet blev udnyttet til returlaster med træ eller korn. Det første specielt designede bilskib tilgik i 1980 og flåden voksede til 12 skibe i 2008, hvor denne aktivitet blev solgt.